3 Cineálacha éagsúla foinsí faisnéise a aimsiú

Cuspóirí foghlama:

Sa chaibidil seo foghlaimeoidh tú na nithe seo a leanas…

  • How to find many of the different types of sources available at the Library

I gcás príomhchineálacha foinsí cosúil le leabhair agus ailt irise, tá físeáin cruthaithe againn chun cuidiú leat iad a aimsiú.

Breathnaigh ar an seinnliosta YouTube seo a leanas le fáil amach conas leabhair agus ailt irise a aimsiú i bhformáid leictreonach agus chlóite araon:

 

Tá go leor foinsí faisnéise ag an Leabharlann nach leabhair ná ailt irise iad. Maidir le foinsí nach leabhair ná ailt irise iad, chomh maith le cineálacha nó bailiúcháin áirithe ábhar leabhar, tá na treoracha seo a leanas againn chun cabhrú leat. Beidh siad seo úsáideach ag brath ar an ábhar staidéir nó taighde atá agat.

Leabhair agus ríomhleabhair a aimsiú

Bunachair shonraí a aimsiú

DVDanna agus ábhar fuaime a aimsiú

Faisnéis a aimsiú san Ionad Doiciméadúcháin Eorpach

Irisí agus ailt irise a aimsiú

Micreafoirm a aimsiú

Foilseacháin oifigiúla a aimsiú

Saothair thagartha a aimsiú

Tráchtais a aimsiú

 

Licence

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Do Chéad Bhliain Anseo: DCBA Copyright © by Ollscoil na Gaillimhe University of Galway is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book