4 Smaointeoireacht chriticiúil agus faisnéis

Torthaí foghlama:

Sa chaibidil seo foghlaimeoidh tú na nithe seo a leanas…

  • An chaoi le faisnéis a mheas agus an fáth a bhfuil sé seo tábhachtach
  • Céard is faisnéis ‘léannta’ ann agus céard é an difríocht idir í sin agus cineálacha eile faisnéise

Is cuid thábhachtach den smaointeoireacht chriticiúil é a bheith in ann faisnéis a mheas. Is scil riachtanach í an smaointeoireacht chriticiúil le forbairt agus le cur i bhfeidhm le linn do chuid oideachais tríú leibhéal agus beidh sí úsáideach mar scil fostaíochta agus go ginearálta chun do bhealach a dhéanamh i ndomhan atá lán le bréagnuacht, domhainbhrionnuithe agus mífhaisnéis. Níl an fhaisnéis léannta slán – tá cuid den eolas bréige ar domhan fréamhaithe i ndroch-eolaíocht, mar shampla i ndrochthaighde a rinneadh agus ar caitheadh é a tharraingt siar ó irisí léannta.

Faisnéis a mheas

Míníonn an físeán seo a leanas an tábhacht a bhaineann le ‘litearthacht faisnéise’, ar smaointeoireacht chriticiúil í a chuirtear i bhfeidhm go háirithe ar shaol na faisnéise. Míníonn sé go mion na coincheapa a luadh níos luaithe sa leabhar seo ar nós ‘airgeadra’ agus ‘údarás’ mar chuid de thástáil ar féidir leat a úsáid chun cabhrú leat smaoineamh ar chaighdeán na faisnéise, chun í a mheas: an tástáil CRAAP.

Is éard is faisnéis ‘léannta’ ann ná faisnéis a scríobhann speisialtóirí i réimse ar leith, de ghnáth duine ag a bhfuil PhD sa réimse sin agus a oibríonn in institiúid tríú leibhéal. I dtéarmaí na trialach CRAAP, tá scóir eolais léannta an-ard ar ‘A’ do ‘Údarás’ (Authority). Tá sé seo i gceist ní hamháin toisc go bhfuil sé scríofa ag speisialtóirí, ach toisc go dtéann sé trí phróiseas ar a dtugtar ‘piarmheasúnú’ de ghnáth. Tagraíonn piarmheasúnú do speisialtóirí eile sa réimse céanna ag déanamh seiceáil chríochnúil ar shaothar taighdeora léannta sula bhfoilsítear ansin é mar alt irise, caibidil leabhair, nó uaireanta i bhformáidí eile.

Saolré na Faisnéise

Féach ar an bhfíseán seo a leanas ar shaolré na faisnéise, a thabharfaidh tuiscint níos fearr duit ar fhaisnéis léannta i gcomhthéacs cineálacha eile faisnéise amhail na meáin shóisialta agus an nuacht. Chruthaigh Leabharlanna Ollscoil Las Vegas (UNLV) an físeán seo.

 

Licence

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Do Chéad Bhliain Anseo: DCBA Copyright © by Ollscoil na Gaillimhe University of Galway is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book